KINETIC ANALYSIS

 

Kinetic Analysis, met als drijvende kracht Maarten Gijssel, is een jonge innovatieve onderneming, gespecialiseerd in de ontwikkeling en toepassing van sensoren en meetinstrumenten voor bewegingen van het menselijk lichaam.

 

De zeer nauwkeurige data die hiermee worden verzameld, worden o.a. vertaald in diensten voor de sport- en zorgsector.

Zo is recent een meetinstrument ontwikkeld dat moet bijdragen aan valpreventie van ouderen.

 

Wij denken met hem mee in zijn innovatietrajecten en adviseren over de best passende regelingen c.q. de verplichtingen die voortvloeien uit toegekende subsidies.

Op dit moment neemt Kinetic Analysis deel in het DWELL-project dat wordt gesubsidieerd vanuit het Interreg Twee Zeeën programma. Daarnaast heeft de Regio West-Brabant zijn inspanningen ondersteund met een financiële bijdrage.

 

www.kinetic-analysis.com