Gemeente Meierijstad

Meierijstad is een Midsize-gemeente met een verspreide stedelijkheid, twee beekdalen en robuuste natuur. Meierijstad heeft 3 hoofdkernen, 10 dorpskernen, 80.000 inwoners, geografisch gelegen in het economisch kerngebied van Nederland en goed bereikbaar via hoofdinfrastructuur van wegen en water. Een gemeente met ondernemerschap en de innovatieve dadendrang van een regionaal geworteld, maar mondiaal opererend bedrijfsleven met een dorpse gemoedelijkheid en grote sociale cohesie.

Meierijstad beseft dat de genoemde kwaliteiten voor de toekomst behouden en versterkt moeten worden. Daarom wordt geïnvesteerd in meer ruimtelijke kwaliteit, in extra natuurontwikkeling en in het voorzieningenaanbod.

 
Wij ondersteunen – met partner Bureau Firmin – de gemeente bij haar inspanningen om maximaal gebruik te maken van subsidies bij de realisatie van haar ambities. Als onderdeel daarvan analyseren wij voor afzonderlijke projecten de subsidiemogelijkheden, ondersteunen wij de indiening van concrete subsidieaanvragen bij uiteenlopende regelingen en helpen we bij de verantwoording van toegekende subsidies. Ook verzorgen wij een speciaal subsidiespreekuur waarin lokale initiatieven maatwerk advies van ons krijgen.

 

www.meierijstad.nl