KINETIC ANALYSIS

Kinetic Analysis, met als drijvende kracht Maarten Gijssel, is een jonge innovatieve onderneming, gespecialiseerd in de ontwikkeling en toepassing van sensoren en meetinstrumenten voor bewegingen van het menselijk lichaam. De zeer nauwkeurige data die hiermee worden verzameld, worden o.a. vertaald in diensten voor de sport- en zorgsector. Zo is recent een meetinstrument ontwikkeld dat moet bijdragen aan valpreventie van ouderen.  Wij denken met hem mee in zijn innovatietrajecten en adviseren over de best passende regelingen c.q. de verplichtingen die voortvloeien uit toegekende subsidies.

Op dit moment neemt Kinetic Analysis deel in het DWELL-project dat wordt gesubsidieerd vanuit het Interreg Twee Zeeën programma. Daarnaast heeft de Regio West-Brabant zijn inspanningen ondersteund met een financiële bijdrage.

HUTTEN

Hutten draagt met gastvrijheid, ambachtelijk bereid eten en drinken bij aan een beter, leuker, gezonder, lekkerder, eerlijker en duurzamer leven.

Dit doen de medewerkers, met Bob Hutten als grote inspirator, via projecten als De Verspillingsfabriek, Sourceshakers en Foodsquad. Voor de genoemde projecten zijn wij een “sparringpartner” die proactief kansen signaleert, relaties legt met andere organisaties en subsidievragen beantwoordt. Met onze steun is o.a. een OP-Zuid subsidie toegekend aan het project “Foodsquad open doors”. Daarin werken Hutten, Sligro, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Agrifood Capital, Addam en Omnivoor samen om het open innovatienetwerk van Foodsquad verder te ontwikkelen. Andere bedrijven, vooral MKB, krijgen laagdrempelige toegang tot ontwikkel- en testfaciliteiten. Daarmee kunnen innovaties op de cross-over van voeding, leefstijl en gezondheid zich sneller ontwikkelen en markt veroveren.

Bodec

Bodec verdient al sinds 1994 als onderzoeks- en ingenieursbureau zijn sporen in de voedingsmiddelenindustrie, (bio)pharma en de chemische industrie.

Als expert in procesoptimalisatie biedt Bodec doelgerichte ondersteuning en duurzame oplossingen in scheidingstechnologie en procestechnologie.

Bodec staat bekend als bruggenbouwer tussen kennis, technologie en de markt. Door intensieve samenwerking met universiteiten en een uitgebreid netwerk van instituten en technologiepartners, zijn zij in staat om technologische kansen te herkennen en om te zetten in oplossingen.

Wij bieden succesvolle ondersteuning bij het aanvragen van innovatiesubsidies voor deze activiteiten.

Nationaal Monument Kamp Vught

Nationaal Monument Kamp Vught is een herdenkingsplaats met museum, gevestigd op het terrein van het voormalige concentratiekamp Kamp Vught dat daar in de Tweede Wereldoorlog gevestigd was. In het afgelopen jaar is fors geïnvesteerd in een ingrijpende vernieuwing van het museum en de vaste expositie.
Op 19 januari 2020 heeft koning Willem-Alexander het resultaat daarvan officieel geopend.

De vernieuwde vaste expositie, 32.000 verhalen en zeven seizoenen, is een veelzijdige interactieve presentatie. Met een uitgebreide collectie foto’s, films en objecten is de eigentijdse opstelling toegankelijk voor een breed publiek. De tentoonstelling begint in het verleden en prikkelt tot nadenken over de betekenis voor het heden.Wij hebben NM Kamp Vught succesvol ondersteund bij het zoeken naar passende financiering. Onderdeel van onze ondersteuning was ook het werven van sponsoren voor de verbouwing en inrichting van het museum.

Gemeente Meierijstad

Meierijstad is een Midsize-gemeente met een verspreide stedelijkheid, twee beekdalen en robuuste natuur. Meierijstad heeft 3 hoofdkernen, 10 dorpskernen, 80.000 inwoners, geografisch gelegen in het economisch kerngebied van Nederland en goed bereikbaar via hoofdinfrastructuur van wegen en water. Een gemeente met ondernemerschap en de innovatieve dadendrang van een regionaal geworteld, maar mondiaal opererend bedrijfsleven met een dorpse gemoedelijkheid en grote sociale cohesie.

Meierijstad beseft dat de genoemde kwaliteiten voor de toekomst behouden en versterkt moeten worden. Daarom wordt geïnvesteerd in meer ruimtelijke kwaliteit, in extra natuurontwikkeling en in het voorzieningenaanbod.

Wij ondersteunen – met partner Bureau Firmin – de gemeente bij haar inspanningen om maximaal gebruik te maken van subsidies bij de realisatie van haar ambities. Als onderdeel daarvan analyseren wij voor afzonderlijke projecten de subsidiemogelijkheden, ondersteunen wij de indiening van concrete subsidieaanvragen bij uiteenlopende regelingen en helpen we bij de verantwoording van toegekende subsidies. Ook verzorgen wij een speciaal subsidiespreekuur waarin lokale initiatieven maatwerk advies van ons krijgen.

Stérk.Brabant

Stérk.Brabant is een community die wil bijdragen aan een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet. Door maatschappelijke initiatieven samen te brengen in een community waar vraag en aanbod samen wordt gebracht en kennis, inspiratie en ervaringen worden uitgewisseld. Zowel online als via workshops en ontmoetingen.

Als onderdeel van deze community organiseren en verzorgen wij, samen met Stérk.Brabant, een aantal keren per jaar trainingen op het gebied van fondsenwerving. In kleine groepen zoemen wij in op de specifieke vragen van de deelnemende initiatieven. Zo willen we samen met Stérk.Brabant de maatschappelijke initiatieven sterker en toekomstbestendig maken.Meer info over Stérk.Brabant vind je op www.sterkbrabant.nl

WELDER

WELDER is een bedrijf met jarenlange ervaring om opdrachtgevers te ondersteunen bij het aantoonbaar investeren in de vitaliteit, betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. WELDER helpt door het inzetten van slimme software, praktisch advies en gericht onderzoek.

MORE ondersteunt WELDER o.a. bij het vinden van financiering voor deze ontwikkelings- en opleidingstrajecten, in de breedste zin van het woord.